Rapportage - Producten

Rapportage – Producten

Deze rapportage geeft een overzicht van alle Producten en Diensten.

Het overzicht bestaat uit een 3-tal kolommen:

  • Code – Product code waarmee je het Product identificeert
  • Product – Product omschrijving
  • Type – Product type omschrijving

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

  • pdf – Adobe PDF ®
  • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
  • xls – MS Excel 2003 ®
  • csv – Komma gescheiden
  • xlsx – MS Excel 2010 ®

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Producten

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage