Product

Toewijzen van kosten en opbrengsten aan een project

Toewijzen van kosten en opbrengsten aan een project

Het is vastleggen van projecten en activiteiten en het registreren van uren wordt al geruime tijd ondersteunt binnen Yoursminc.

Overzicht projecten

Het is nu eveneens mogelijk om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan een project, zodat daarmee eenvoudig inzage wordt verkregen in totale kosten/opbrengsten op een project.

Lees voor meer informatie over deze mogelijkheid Hoe kan ik kosten of opbrengsten toewijzen aan een Project?